Interim Management

R.J.M. van Maarsseveen Consultancy biedt interim management aan in finance en control.

Bij opdrachten gaat het veelal om het tijdelijk invullen van een bestaande functie.

De betreffende medewerker (controller, financieel manager, hoofd administratie) is ineens afwezig, waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering of informatievoorziening in gevaar kan komen. Dit kan zijn ontstaan door arbeidsongeschiktheid, maar steeds vaker komt dit door vertrek naar een andere werkgever. Wilt u een nieuwe medewerker in vaste dienst, dan moet u rekening houden met een werving- en selectieprocedure die enige maanden in beslag kan nemen. Als u dan eenmaal de juiste nieuwe man of vrouw hebt binnengehaald, moet deze nog worden ingewerkt. Een dergelijk hiaat in de organisatie was vroeger nog wel te overbruggen met extra inzet van de overige medewerkers. Thans blijken de meeste ondernemingen daar echter niet meer toe in staat. Het inzetten van een ervaren interim manager is dan veruit de beste oplossing. Hierbij hoeft overigens niet per definitie een opdracht voor volledige vervanging te worden overeengekomen. Ook interim management voor enkele dagen per week kan al leiden tot het beoogde resultaat.

Daarnaast worden opdrachten vervuld in tal van andere trajecten waarvoor binnen de onderneming geen medewerkers kunnen worden vrijgemaakt. Een interim manager kan in dergelijke situaties een leidende rol vervullen dan wel tijdelijke ondersteuning bieden aan het aanwezige management. Het betreft hier ondermeer werkzaamheden tijdens drukke perioden (jaarrekening, budgettering) en dienstverlening ten behoeve van tijdelijke projecten (nieuwe bedrijfsactiviteiten, integratie na overname of fusie).