Consultancy

Hoe goed de contacten met uw medewerkers en externe relaties ook zijn, als ondernemer staat u vaak alleen in uw bedrijf. Doordat er een zekere afstand wordt bewaard is het meestal niet mogelijk in alle openheid uw gedachten over ontwikkelingen binnen de onderneming te bespreken. Toch is het belangrijk regelmatig en inhoudelijk over uw bedrijf te praten, zeker als u plannen heeft voor grootse veranderingen en nieuwe uitdagingen.

Wat u dan nodig heeft is een gelijkgestemde gesprekspartner die al enige tijd meeloopt in het bedrijfsleven, goed kan luisteren en invoelen, kritische vragen stelt, meedenkt en adviseert. Een partner die niet wordt gehinderd door een verleden binnen uw onderneming en daardoor onbevangen is. R.J.M. van Maarsseveen Consultancy kan die gesprekspartner zijn.

Het is mogelijk dat binnen uw onderneming veranderingen moeten worden doorgevoerd, u specifieke zaken doorgerekend of beoordeeld wilt hebben of dat u een second opinion wilt hebben over een bepaald onderwerp. Ook in die aangelegenheden wil R.J.M. van Maarsseveen Consultancy graag uw onafhankelijke adviseur zijn.