Dienstenspecificatie

 • algeheel financieel management op controller- of management­niveau
 • opstellen budgetten, prognoses, jaarrekeningen en tussentijdse rapportages
 • onderzoek en advies inzake administratieve organisatie
 • vaktechnische ondersteuning en advisering directies en aandeelhouders
 • coaching financieel-administratief personeel
 • begeleiding verandertrajecten en automatiseringsprojecten
 • begeleiding due diligence zowel aan kopers- als aan verkoperszijde
 • beoordeling contracten, offertes en soortgelijke documenten
 • begeleiding fusies, acquisities en desinvesteringen
 • contact onderhouden met andere externe dienstverleners van de cliënt, zoals accountants, fiscalisten en juristen
 • namens de cliënt optreden als gesprekspartner bij fiscale controles
 • begeleiding financiële aangelegenheden vermogende particulieren