Aanbod

Als ondernemer streeft u ernaar om de binnen uw bedrijf aanwezige capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Daarbij houdt u rekening met de specifieke vaardigheden en talenten van uw medewerkers.

De omgeving waarin u als ondernemer opereert is echter permanent onderhevig aan veranderingen hetgeen gevolgen heeft voor alle aspecten van uw bedrijfsvoering. U betreedt nieuwe markten en ontwikkelt nieuwe produkten of diensten teneinde uw concurrentiepositie te behouden of verder te versterken. U investeert in e-commerce. U sluit allianties met gelijkgestemde partners. Uw onderneming groeit. De wetgever meldt zich met nieuwe regelgeving. En zo kunt u zelf nog meer voorbeelden noemen.

Geen ondernemer kan het zich permitteren dat door al deze ontwikkelingen stagnatie ontstaat in de bedrijfsvoering en informatievoorziening, juist nu de veranderingen zich steeds sneller voordoen.

Daarnaast kunt u tot de conclusie komen dat bepaalde medewerkers in uw bedrijf gezien de gewijzigde omstandigheden beter tot nut zijn in een andere functie.

In een dergelijke omgeving kan behoefte ontstaan aan een onafhankelijke buitenstaander die adviseert of tijdelijk bepaalde managementtaken waarneemt.